Družba SGS Slovenija d.o.o. je bila ustanovljena leta 1995 kot predstavnik korporacije SGS S.A. v Republiki Sloveniji s sedežem družbe v Kopru. Od prvih kontrol blaga, predvsem v koprskem pristanišču, nakupom lokalnega podjetja leta 2007, širitvijo obsega storitev in geografsko pokritostjo se je skozi leta večalo tako število strank kot tudi število zaposlenih.

Danes se nahajamo v Kopru in Ljubljani in delujemo v širokem spektru dejavnosti, nudimo strokovno pomoč in ščitimo interese vseh, ki so vključeni v poslovnem procesu v različnih panogah, predvsem v logistiki, energetiki, kmetijstvu, prehrani, industrijski proizvodnji, trgovini, gradbeništvu in drugih.